Deskundigheid op het gebied van vastgoed en grondzaken
   
 
WIE WE ZIJN  
WAT WE DOEN  
VOOR WIE  
CONTACT  
 

T&K adviseert en acteert op het gebied van:

Interim-management
Arbitrage en mediation op het gebied van vastgoed
Taxaties van vastgoed
Beleggings- en investeringsadviezen op het gebied van onroerend goed
Bedrijfstaxaties
Administratieve onteigeningsprocedures
De Wet voorkeursrecht gemeenten
Grond- en pachtzaken
Erfpacht
Vastgoedcontracten
Schaderegelingen bij huur- en pachtbeëindiging
Bestemmingsplannen en ruimtelijke ordening
Planschade / nadeelcompensatie

Specifieke kennis en ervaring.

Mr. Jitse Kooistra werkte onder meer bij de overheid als Hoofd Grond- en Juridische Zaken. Hij is op dit moment de enige MRE in Nederland die is gespecialiseerd in onteigening en grondzaken..."

Bedrijfstaxaties.

"Overweegt u de verkoop van uw bedrijf of bent u van plan een bedrijf over te nemen, ook dan wordt T&K Vastgoedadviseurs veelvuldig ingeschakeld om..."