Deskundigheid op het gebied van vastgoed en grondzaken
   
 
WIE WE ZIJN  
WAT WE DOEN  
VOOR WIE  
CONTACT  
 

Voor wie.

T&K Vastgoedadviseurs werkt onder meer voor:
gemeenten
provincies
waterschappen
makelaars
particulieren
agrariërs
belangenverenigingen
aannemers en ontwikkelaars

Beleggings en investeringsadviezen.

"Heeft u, gegeven uw specifieke omstandigheden, dringend behoefte aan een deskundige en onafhankelijke partij die een analyse maakt van uw (toekomstige) huisvestingswensen en - behoeften dan ..."

Arbitrage en Mediation.

"Het voordeel van een dikwijls veel snellere oplossing en behoud van relaties werkt stimulerend ook.."