Deskundigheid op het gebied van vastgoed en grondzaken
   
 
WIE WE ZIJN  
WAT WE DOEN  
VOOR WIE  
CONTACT  
 

Beleggings- en investeringsadviezen terzake vastgoed.

Heeft u, gegeven uw specifieke omstandigheden, dringend behoefte aan een deskundige en onafhankelijke partij die een analyse maakt van uw (toekomstige) huisvestingswensen en - behoeften dan zijn wij veelal in staat deze op korte termijn op een vakkundige wijze voor u uit te voeren.
Ook beleggingsadviezen met bijbehorende argumentatie kunt u met een gerust hart aan ons overlaten.

T&K Vastgoedadviseurs werkt onder meer voor:
gemeenten
provincies
waterschappen
makelaars
particulieren
agrariërs
belangenverenigingen
aannemers en ontwikkelaars

Ondersteuning en interimmanagement.

Stuit uw organisatie op een weinig voorkomend of gecompliceerd vastgoedprobleem of is het werk op een bepaald moment even iets teveel dan kan veelal onmiddellijk taken...